18. Czy instalacja fotowoltaiczna wymaga konserwacji?

Instalacja fotowoltaiczna nie wymaga większych prac konserwacyjnych, jednak zalecane jest

usuwanie zanieczyszczeń z samych paneli. Część zanieczyszczeń zwieje wiatr lub zmyje deszcz, jednak warto pamiętać, że przynajmniej dwa razy do roku (najlepiej na jesieni oraz na wiosnę) powinniśmy sami wyczyścić panele. Wydajność paneli fotowoltaicznych może się obniżyć, kiedy na ich powierzchni zalega brud.