8. Kim jest prosument?

Prosument powstał z połączenia wyrazów „konsument” oraz „producent”. Prosument jest to osoba lub podmiot, który z odnawialnych źródeł energii wytwarza energię elektryczną i może ją magazynować lub nadwyżkę przekazać do publicznej sieci energetycznej.